Tina Søreide, professor i jus og økonomi ved Institutt for Regnskap Revisjon og Rettsvitenskap, NHH, og Karin Thorburn, professor i Finans ved NHH og professor II ved The Wharton School of University of Pennsylvania, USA

Ukulturen ved handelshøyskolen

Debatten om NHHs kultur handler også om fagstaben, om kvinneandelen der. Og om visjonen om «ledende internasjonal» skole – kun på norsk?

Publisert: Oppdatert:

Det er ikke bare holdningene til studentene ved NHH som kan diskuteres. Kulturen ved NHH oppleves ikke som inkluderende for dem som kommer utenfra, skriver artikkelforfatterne.
Det er ikke bare holdningene til studentene ved NHH som kan diskuteres. Kulturen ved NHH oppleves ikke som inkluderende for dem som kommer utenfra, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Paul S. Amundsen)