Senterpartiet gjentar til stadighet sitt mantra om at de vil erstatte EØS-avtalen med avtaler som er bedre. De sier de ikke vil sette på spill den viktige markedsadgangen for norske bedrifter. Dette er lettvintheter og motsigelser som ikke lar seg forene. Heldigvis gjennomskuer folk flest retorikken, og siste meningsmåling viser at 60 prosent er for EØS og bare 20 prosent er mot.

For det første: Det finnes ikke frihandelsavtaler som gir bedre markedsadgang enn EØS-avtalen. Frihandelsavtaler gir ikke bedriftene den samme beskyttelsen, forutsigbarheten eller tryggheten som EØS-avtalen gir. EØS er unik ved at vi har de samme økonomiske reglene som EU når det gjelder kvalitet, helse og miljø. Det gjør at våre varer og tjenester kan selges fritt i EU uten ekstra kontroll. Det er helt grunnleggende at europeerne ikke kan diskriminere norske varer eller tjenester fordi de er norske. I tillegg har vi overvåkningsmekanismer i form av Esa og Efta-domstolen som sikrer lik gjennomføring av reglene. Frihandelsavtaler har ikke slike felles regler og institusjoner som beskytter rettighetene til folk og bedrifter.

For det andre: Norge er i en mye dårligere forhandlingsposisjon overfor EU dersom vi skulle forhandle frem en ny avtale nå, enn da vi forhandlet EØS-avtalen. Den gang forhandlet vi sammen med Sverige, Finland, Østerrike og Sveits. Vi var seks viktige land mot datidens 12 EF-land. Nå blir vi en mot 27. Dessuten viser britenes erfaringer med å forlate EU at man ikke kan velge godbitene ved EUs indre marked og la være å ta forpliktelsene. Dersom man ikke ønsker samme regler og man ønsker å beskytte eget næringsliv, blir konsekvensen at man ikke får full tilgang til EUs indre marked.

For det tredje: Oppsigelse av EØS får store konsekvenser for næringslivet. Det vil ikke være mulig å forhandle frem en alternativ frihandelsavtale før vi forlater EØS. Ved å si opp avtalen risikerer vi år med usikkerhet for bedriftene og i verste fall en periode uten avtale. Norge vil bli sett på som et mer usikkert sted å investere. Det vil bli innført nye handelshindringer. Det innføres grensekontroll, noe særlig sjømateksporten vil lide under. Bedrifter vil miste de grunnleggende rettighetene som EØS-avtalen gir og vil ikke lenger bli behandlet på like fot. Det betyr at de i en knalltøff konkurranse får en ulempe og at de mister oppdrag til konkurrentene.

For det fjerde: EØS-avtalen gjør oss til EUs nærmeste privilegerte partner. Avtalen gir oss mulighet til å påvirke utformingen av EUs regler i en tidlig fase. Eksperter fra forvaltningen har rett til å delta i alle komiteer og arbeidsgrupper under Kommisjonen. En frihandelsavtale vil ikke gi oss denne retten. EUs grønne omstilling gir norske bedrifter nye store eksportmuligheter som styrkes ved at vi er på innsiden. Det var EØS-avtalen som sikret at vi ble unntatt da EU ble nødt til å innføre beskyttelsestoll på stål som svar på Trumps toll. Det er EØS-avtalen som sikrer at vi får koronavaksiner gjennom Sverige. Dette ser det ut til at Senterpartiet vil sette på spill, til tross for at et flertall av deres velgere faktisk er for EØS-avtalen, ifølge siste meningsmåling.

Nei-siden prøver å avfeie realitetene som skremselspropaganda, men gresset er ikke grønnere på den andre siden. Det får britene føle på kroppen i disse dager. Ved utgangen av et eksepsjonelt koronaår der vi skal gjenreise næringslivet, øke eksporten og gå inn i et valgkampår, ville det vært fint om bedriftene kunne slippe å bekymre seg for om EØS-avtalen settes i spill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.