Innlegg: Etikken bør ikke overlates til etikere

Det trengs ikke faglig kompetanse i etikk for å vurdere om handlinger er rette eller gale.

Hva slags kompetanse er det en etiker bringer inn i styrer, utvalg og råd hvor beslutninger skal fattes? Henrik Syse har vært etisk rådgiver for Ako Capital og Nicolai Tangen.
Hva slags kompetanse er det en etiker bringer inn i styrer, utvalg og råd hvor beslutninger skal fattes? Henrik Syse har vært etisk rådgiver for Ako Capital og Nicolai Tangen.Foto: Javad Parsa
Publisert 5. May 2020, kl. 17.51Oppdatert 11. May 2020, kl. 07.48