Et oppslag i Dagens Næringsliv tirsdag skaper inntrykk av at Nicolai Tangen kan kjøpe tilbake eierandelen han har gitt bort til en veldedig stiftelse dersom Norges Bank gir ham lov til det.

Det stemmer ikke.

For det første: Nicolai har helt siden han bestemte seg for å gi bort eierandelen i Ako Capital til Ako Foundation gitt klart uttrykk for at beslutningen er ugjenkallelig, og gjelder for all fremtid. Dette er avtalefestet i flere omganger, blant annet i en erklæring datert 24. august 2020, og i to separate avtaler mellom Norges Bank og henholdsvis Nicolai og Ako Foundation datert 1. desember 2020.

For det andre: Det har aldri vært aktuelt for Norges Banks hovedstyre å tillate et tilbakekjøp, og det kommer heller ikke til å være aktuelt i fremtiden.

Det har aldri vært aktuelt for Norges Banks hovedstyre å tillate et tilbakekjøp, og det kommer heller ikke til å være aktuelt i fremtiden

I tillegg er det viktig å få frem at i avtalen mellom Norges Bank og Ako Foundation, som DN unnlater å nevne, har Ako Foundation forpliktet seg til aldri å selge eierandelen i Ako Capital tilbake til Nicolai. Forbudet mot tilbakesalg er der regulert uten formuleringen om mulig forhåndsgodkjennelse fra Norges Bank. For å unngå at noen igjen forsøker å så tvil om avtalens intensjoner, vil Norges Bank nå naturlig vurdere om ordlyden i de to avtalene bør være likelydende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.