Blant de første sakene Nikolai Astrup har vektlagt som utviklingsminister er bærekraftsmålene, vedtatt av 193 ledere i FN i 2015, og betydningen av næringslivsengasjement for å nå dem.

Det er både riktig og naturlig, og det hersker liten uenighet om at å nå de ambisiøse målene er helt avhengig av at private investeringer blir mobilisert.