«Hugg og plant»-skog

Publisert: Oppdatert:

I dagens «hugg og plant»-skogbruk, som omfatter mer enn 95 prosent av vårt produktive skogareal, neglisjeres langt på vei faget skogskjøtsel, sier forfatteren.
I dagens «hugg og plant»-skogbruk, som omfatter mer enn 95 prosent av vårt produktive skogareal, neglisjeres langt på vei faget skogskjøtsel, sier forfatteren. (Foto: Linda Næsfeldt)