Fredsprisen som forsvant

Det er ingen naturlig rolle for Stortinget å være valgkomité i en privat stiftelse i et annet land. Og Stortinget var ikke noe godt valg for å få utdelt «priset för fredsförfäktare». Politikeres instinkt er å fremme sine egne ideer og det ble derfor ikke noe av Nobel idé i testamentet, et samarbeid om et nasjonenes fellesskap, folkerett, nedrustning, som veien til verdensfred.

Min kritikk av dette gjennom snart 14 år har stort sett vært møtt med taushet. Men mitt innlegg i DN 15. juni utløste lynhurtig svar, dagen etter. Berit Reiss-Andersen, Nobelkomiteens leder, Olav Njølstad, leder av Nobelinstituttet, og Vidar Helgesen, ny direktør for den svenske Nobelstiftelsen, sa lite om faren for at militært profittjag styrer verden mot tilintetgjørelse. De er primært mot mitt syn på at pengemangel i Nobelinstituttet som den svenske Nobelstiftelsens ansvar og vil ha det til at Stortinget er ansvarlig for fredsprisen på samme måte som de svenske instansene som utdeler de fire andre nobelprisene. Men dette stemmer dårlig med Nobels egne ord.

Ifølge testamentet skal «prisen for fredsforkjempere utdeles av en komité på fem utpekt av det norske Storting». De tre svenske prisutdelerne kan selv velge sine Nobelkomiteer, for fredsprisens del måtte Nobel ty til Stortinget. I min bok sist høst, «Medaljens bakside», viser jeg at Stortingets kun ble bedt om å være valgkomité, men at presidentskapet helt fra starten prøvde å skape det inntrykk at det var Stortinget selv som utdelte fredsprisen. Dette lite treffende syn gjentar de tre i DN.

Det burde være lovende at to norske jurister nå har hovedansvar for fredsprisen og for å etterleve det svenske stiftelsestilsynets krav i 2012 om at de tolker og etterlever Nobels formålsbeskrivelse. Men det er ikke lovende det de tre nå hevder om de ulike utgiftsformer og behov.

Jeg fremholdt at støtte fra Stortinget til Nobelinstituttet trolig vil stride mot §12 i Nobelstiftelsens vedtekter, som krever at Nobelinstitutter skal være økonomisk uavhengige. Det kommenterer de tre ikke i sitt innlegg.

I bøker og artikler har jeg påvist at norske politikere har sett bort fra testamentet og på frihånd utviklet sin egen fredspris. De ansvarlige, Stortinget, Nobelstiftelsen, og Nobelkomiteen, har ikke, mildt sagt, vist iver etter å diskutere min kritikk med redelige og juridisk holdbare argumenter og de ignorerer stadig de krav om tiltak og endringer som ble stilt av det svenske stiftelsestilsynet i 2012.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.