Det har vært interessant å følge responsen etter at NRK sendte dokumentaren om tilstanden i norske svinefjøs. Fra næring og i kommentarfelt har frustrasjon vært rettet, ikke mot dyremishandlingen, men mot aktivistene bak kameraene. Det vises til at de begikk innbrudd og at metodene deres er gale. Flertallet av grisebønder som har opplevd innbrudd, har politianmeldt saken.

I utgangspunktet er det ikke lov å bryte seg inn hos folk, men straffeloven har også regler om nødrett. Den som gjør noe ulovlig for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra fare, skal ikke skal straffes. I tillegg kan ikke faren ha blitt avverget på annen måte og skadepotensiale kan ikke være større ved å begå handlingen, enn ved å la være.

Skoleeksempelet på nødrett er innbrudd. Dersom du kommer ut for en snestorm på vidden og finner en låst hytte, kan du straffefritt bryte deg inn for å verne ditt eget liv.

Dyrs interesser er også beskyttet av norsk lov. Etter dyrevelferdsloven, har dyr egenverdi, de skal behandles godt og beskyttes mot farer.

En lignende sak som vår, er da fotograf Michael Frödin fikk forelegg på 10.000 kroner for å ha svømt innenfor tyve meter av et oppdrettsanlegg; noe som er forbudt etter akvakulturloven. Frödin hevdet at han ville verne villaks mot oppdretternes påvirkning, ved å avsløre hvordan oppdrettsfisk har det.

Alta tingrett mente imidlertid at Frödins handlinger bar preg av et pr-stunt og pekte på at Frödin kunne spurt pent om å få komme inn i stedet. Grieg Seafoods som eier anlegget, uttalte til media at de bare ville vært glade for å vise ham rundt. Også i saken om svinehold, uttaler en bonde til media at «Det er tragisk at aktivister har tatt seg til rette på denne måten. Hvis de hadde banket på først, skulle de fått bli med inn».

Men hvor reelt er egentlig dette alternativet?

Bildene som Frödin tok, og som aktivistene har tatt i norske svinefjøs, er gruvekkende. Vi ser dyr med skader i skitne omgivelser. I svinesaken ser vi klar dyremishandling. Det finnes ikke den næringsdrivende som med glede slår dørene opp og lar folk se dette.

Det er naivt å tro at å knakke vennlig på døren, skal gi samme resultater som å filme uforstyrret. Når mattilsynet og næringen dessuten er klare på at de ikke ønsker å ta i bruk de sterkeste verktøy de har i verktøykassen for å håndtere lovbrudd, må vi spørre hva slags alternativer som faktisk står igjen for den som vil verne om grisenes interesser?

Vi føler sympati med en pesende hund i en overopphetet bil, og å knuse ruten er klart nødrett. Griser er vanskeligere, vi har spist dem lenge og vi ser ikke produksjonen. Men når fjøsveggene løftes gjennom film, får vi et sjeldent blikk på hvordan grillmaten vår blir til. Mediaoppmerksomheten viser at tiltaket var effektivt. Risikoen for dyrene er minimal og oppsiden er potensielt stor.

Vi føler sympati med en pesende hund i en overopphetet bil, og å knuse ruten er klart nødrett

Aktivistenes handlinger bør være omfattet av nødrett. Dette var innbrudd begått for å verne om levende vesener med lovfestede interesser som lider. Å fokusere på noen ødelagte hengelåser i stedet, viser en foruroligende mangel på empati.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.