Agendas Catharina Bu bommer når hun hevder i et innlegg 5. oktober at regjeringen ikke prioriterer kvalitet i bistanden.

Bistandsbudsjettet er blitt dobbelt så stort siden 2004. Derfor mener hun det er «galskap» å reformere bistandsforvaltningen. Men nettopp fordi budsjettet har vokst til nesten 40 milliarder, er det nødvendig med reform.

Det er strenge krav til forvaltningen av bistandsbudsjettet.