Nofence har i to innlegg i DN (13. og 28. september) hevdet at virtuelle gjerder til beitedyr er dyrevennlige. Systemet er basert på at dyrene skal lære å assosiere en lyd som varsler om strømstøt når de nærmer seg den virtuelle grensen. Det er flere grunner til at dette systemet er kritikkverdig. Strømstøt er smertefullt og gir opphav til frykt og stress for nye støt. Noen dyr lærer fort, andre sakte, mens noen lærer kanskje aldri og vil ukontrollerbart motta strømstøt.

Beitedyr skjuler smerte for å ikke fremstå svake for rovdyr, og dette gjør det krevende å finne gode velferdsindikatorer. Strømstøtet påføres gjennom halsbåndet og vil assosieres til dette, som de bærer hele tiden. Det virtuelle kartet vil stadig endres og dermed også hvilke områder som er trygge. Det er også risiko for teknisk feil, for eksempel ved at det sendes strøm til feil tid, i verste fall hele tiden, med feil styrke og at det ikke blir registrert. Den menneskelige operatøren kan også bruke utstyret feil. Alt dette kan få alvorlige konsekvenser for dyrene.

Nofence har møtt motstand underveis da det er forbudt å utsette dyr for strøm, med noen få, strengt regulerte unntak. Det er forbudt å bruke strømhalsbånd på hund, med unntak ved aversjonstrening utført av kvalifisert personell. Det er derfor underlig at Mattilsynet har godkjent Nofence. Denne godkjennelsen flytter også en grense og det kan komme søknader om bruk på flere arter.

Les også: Innlegg: Nofence = strømstøt

Husdyr kan gå på beite uten strømhalsbånd. Dette produktet innføres for å lette menneskelig innsats, og selskapet har et produkt de skal selge. Det å systematisk påføre dyr strømstøt som straff for å regulere naturlig adferd fremstår uetisk og lite fremtidsrettet for norsk dyrehold.

Gode hoder og norsk teknologi bør sikte mot nye og bedre systemer som tar hensyn til dyrene og løser problemer, uten å innføre nye!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.