For hva gjorde egentlig regjeringen i møte med nedstengning av Norge og den høyeste arbeidsledigheten siden krigen? I deres første forslag til Stortinget la regjeringen opp til utsatt formuesskatt, et forslag som tidligere ikke har hatt effekt, noen lettelser for bedrifter som permitterte, tiltak for flyselskapene og lufthavnene og noen økte midler til kommunene. Det var åpenbart ikke tilstrekkelig for et næringsliv i krise og det var fullstendig usosialt.

Helgen etter nedstengningen økte antall permitterte hver eneste time, mange av de med lav lønn i utgangspunktet. Og 62,4 prosent av en lønn på 350.000 kroner er lite å leve av på lengre sikt. Mange av de samme arbeidstagerne har nå gått inn i sommeren med en stor usikkerhet over seg om hvorvidt de vil ha en jobb å gå til i høst. Krisen er på ingen måte over for dem, likevel vil ikke regjeringen trygge jobbene deres gjennom å utvide permitteringsregelverket til 52 uker og regjeringen har varslet at de ekstraordinære og sosiale ordningene som Stortinget vedtok for permitterte og arbeidsledige skal fjernes i høst.

Takket være opposisjonen på Stortinget ble den første krisepakken både langt kraftigere og mer sosial, og mer tilpasset den alvorlige situasjonen Norge sto i og står i. SV var pådriver for at det kom på plass store forbedringer for arbeidstagere som permitteres, for foreldre som var hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, det ble store letter til bedriftene ved at de ble skånet for nesten alle kostnader ved omsorgslønn, sykepenger og lønnsplikt ved permittering og det ble gitt en stor lette i arbeidsgiveravgiften og egne tiltak for selvstendige næringsdrivende. Det var store endringer opposisjonen måtte gjøre på Stortinget, men det var også helt nødvendig å ta ansvar i den situasjonen landet sto i.

Nordby Lunde tegner et tilsynelatende dramatisk bilde av hvordan det ville vært om SV styrte. I tillegg til å vise til hva SV faktisk foreslo og gjennomførte denne våren, er det fristende å minne Nordby Lunde om at det var SV som hadde finansministeren da Norge sto overfor forrige økonomiske krise, finanskrisen. Og Norge kom gjennom den krisen uten en arbeidsløshet som satt seg. Spørsmålet er om dagens regjering vil lykkes med det samme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.