I DN 10. august skriver Nordnet-kunde Karl Sivert Skatland at Nordnet går baklengs inn i fremtiden ved å drastisk øke kostnadene på indeksfond. Han utfordrer samtidig meg på hvordan en prisøkningen kommer sparere til gode.

Som spareøkonom kan jeg ikke ut fra sparerens perspektiv forsvare at indeksfond øker i pris. Økte kostnader gir lavere avkastning. Punktum.

Virkeligheten er imidlertid sjelden så enkel som den ser ut som ved første blikk. Årsaken til den nye prismodellen for fond er MiFID II-regelverket, som tvinger frem en overgang fra returprovisjoner til plattformavgifter for fondsdistributører. Regelverket skal gi kundene et forsterket forbrukervern og mer transparens i kostnadene. Hva du betaler for i de ulike delene av verdikjeden skal komme tydelig frem, noe som skal skape en bedre konkurranse – hvor forvaltere konkurrerer på forvaltningsavgift, plattformer på plattformavgift og rådgivere på rådgivningshonorar. Denne tydeligheten og transparensen er jeg helt sikker på at vil slå positivt ut for Skatland og andre fondskunder.

Nordnet har valgt å ha lik plattformavgift på aktive og passive aksjefond fra 1. september. Prisen på aktive fond reduseres mer enn indeksfond går opp i pris. Våre kunder har mer midler i aktive fond enn i indeksfond, noe som totalt sett betyr mindre penger til Nordnet og mer til kundene. For fremtidig volum i indeksfond vil Nordnet riktignok få økte marginer, men selv om jeg som spareøkonom er for så lave avgifter som mulig, har også jeg forståelse for at hver enkelt kunde må være med å dekke kostnadene. Returprovisjoner fra indeksfond har historisk sett vært for lave til å dekke distribusjon og administrasjon. Indeksfondene har helt enkelt vært for billige på plattformer, og jeg kan ikke forsvare at kunder med aktive fond skal subsidiere indeksfondkundene.

Vi mener vi nå har landet på en bærekraftig og rettferdig prismodell. De fleste banker og plattformer har ikke lansert sin modell ennå, men vi kan allerede se at noen har lavere plattformavgift, andre høyere. Hvor godt Nordnet har truffet med sin nye prismodell, gjenstår å se.

Pris er dessuten ikke alt. En brukervennlig plattform tilpasset mobil, gode verktøy for håndtere porteføljen, et rikt produkttilbud samt gode ressurser som hjelper kundene å forstå, bygge kunnskap, og gjøre de rette valgene for sparepengene sine er også verdt noe.

For å fremdeles være konkurransedyktige på indeksfond lanserer vi i september egne globale og regionale indeksfond til en totalkostnad på 0,3 prosent. Dermed vil vårt billigste globale indeksfond øke i pris med 0,12 prosentpoeng – altså langt mindre enn Skatland frykter. Sammenlignet med dagens gjennomsnittspris på alle 37 indeksfondene vi tilbyr, er prisen på de nye indeksfondene omtrent identisk.

Forbrukerrådet skrev i mars i fjor: «Ikke alle fond vil bli rimeligere i den nye strukturen. (...) Rimelige passive fond og obligasjonsfond kan bli dyrere fordi de tidligere hadde lavere returprovisjoner enn det nye påslaget» (i rapporten «Forby returprovisjoner»).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.