Kjell Roland, Norfund

Misforstått om Norfund og standarder

Publisert: Oppdatert: