Jeg har i et par innlegg gitt uttrykk for bekymring om at vi ikke lykkes med å mobilisere tilstrekkelig investeringer fra norsk og internasjonalt næringsliv til å nå målene om å bekjempe fattigdom og løse klimaproblemet. Skal vi lykkes, trenger vi en hjemlig opinion som støtter opp om bedrifter som prøver å skape verdier i fattige land.

Innleggene har utløst en, etter min mening, ubegrunnet kritikk fra Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik fra Fokus om at Norfund ikke er opptatt av menneskerettigheter (i DN