Kjell Roland og Norfund forvaltet 16,8 milliarder statlige kroner ved utgangen av 2016. At disse pengene investeres uten risiko for menneskers liv, helse og livsgrunnlag, bør være selvsagt.

I 2016 ble minst 200 mennesker fra 24 forskjellige land drept i forsøk på å forsvare land og naturressurser mot utenlandske næringsinvesteringer. Ifølge Global Witness er drapstallene både historisk høye og økende, og omfatter stadig flere land.

Urfolk er spesielt utsatt i Latin-Amerika.