Med forvaltningen av bistandsmidler følger det politisk ansvar. Norfund skyver ansvaret til side når de gjennom sine investeringer styrker den rike makteliten i Honduras.

19. juni stilte vi i en kronikk i DN spørsmål om Norfunds mandat bør endres. Bakgrunnen er fondets investeringer i Honduras’ største bank, Fichosa. Vi mener Norfunds investeringer må bidra til å redusere ulikhet og maktkonsentrasjon, ikke til å styrke rike eliter. Administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, svarte 25.