DN skriver i sin leder 15. april at i valget av hvilke flyktninger som bør komme til Norge, bør vi prioritere de som kommer fra FNs kvote.

Det kan umiddelbart høres rimelig ut, men kun hvis man velger å lukke øynene for et vesentlig faktum: Den humanitære krisen på de greske øyene, og i Moria-leiren, er et direkte resultat av de siste årenes europeiske migrasjonspolitikk.

Det er tre grunner til at Norge åpenbart har et medansvar for menneskene i Moria og de andre greske leirene:

  • De befinner seg på europeisk jord innenfor vår Schengen-grense.
  • Moria-leiren er finansiert med bidrag fra norske EØS-midler.
  • Og viktigst, situasjonen er en direkte konsekvens av EU-Tyrkia-avtalen, som Norge støtter politisk.

Det er EU-Tyrkia-avtalen som er årsaken til at tusener av mennesker nå er fanget i de greske leirene. Ifølge avtalen skal EU returnere alle som får asylsøknaden avslått i Hellas tilbake til Tyrkia, men uten et fungerende mottaksapparat er ikke dette mulig. Ventetiden på asylintervju i Hellas har vært opp til fire år, og få er blitt returnert siden avtalen trådte i kraft i 2016.

Til tross for avtalens intensjon om å holde flyktninger og migranter unna Europa, fortsetter mennesker å ankomme sjøveien, og nærmere 40.000 mennesker lever nå i limbo i leirer på de greske øyene.

Det er helt rett når DN påpeker at Tyrkias president Erdogan bruker mennesker som politiske sjakkbrikker, men det var altså europeiske myndigheter som stilte opp brettet.

I fire år har Leger Uten Grenser advart mot de humanitære konsekvensene av EU-Tyrkia-avtalen, mens vi har sett hvordan forholdene i leirene på de greske øyene er blitt verre og verre. Like lenge har europeiske ledere stukket hodet i sanden. Koronapandemien gjør de uverdige og helsefarlige forholdene til en enda større trussel mot deres liv og helse. Det marginale helsetilbudet i leiren vil kollapse når pandemien brer seg dit. Derfor bør Norge omgående bidra til å løse den humanitære krisen ved å evakuere de sykeste og mest sårbare.

Leger Uten Grenser sendte 6. mars et brev til regjeringen med henstilling om å evakuere noen av de 96 barna med kompliserte og potensielt livstruende helsetilstand vi hadde til behandling i Moria, for å gi helsehjelp vi ikke har kapasitet til å gi. Vi har ennå ikke fått svar.

Vi legger oss ikke opp i hvem som skal få opphold hvor, men vi mener barn ikke bør risikere å dø mens de venter på at familiens asylsøknad blir behandlet. Det er helt uvesentlig, som DN gjør, å diskutere om de kvalifiserer til asyl eller ei. De lever under forferdelige forhold og må evakueres uavhengig av status.

DN avslutter med å slå fast at valget av hvem som skal få komme hit, bør skje etter andre kriterier enn hvem som får mest medieomtale og flest høyprofilerte støttespillere. Det er vi helt enig i. Men det fratar ikke norske myndigheter sitt medansvar for lidelsene i en flyktningleir på vårt kontinent og som ikke engang oppfyller internasjonale minimumsstandarder.

Europa, og Norge som en del av Europa, har et ekstra ansvar for humanitære kriser de selv har skapt. Det er ikke føleri, det er å påpeke fakta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.