Det har i den senere tid vært skrevet mye om den usikkerhet krigen i Ukraina medfører for norske investorer med investeringer i Russland og i russiske selskaper. Det har vært fremhevet fare for konfiskasjon av eiendom og verdipapirer samt risiko knyttet til at krav må forfølges for russiske domstoler.

I 1995 inngikk Norge og Russland en bilateral investeringstraktat om gjensidig beskyttelse av investorer. I dagens situasjon kan denne traktaten komme norske investorer med investeringer i Russland eller i russiske selskaper til unnsetning.

Traktaten pålegger statene å yte adekvat kompensasjon ved ekspropriasjon, rett til å overføre midler fra investeringer til utlandet og for øvrig gi investorene like god beskyttelse som den beste beskyttelse statene gir investorer fra tredjeland med videre.

Traktaten gir investorer som lider tap som følge av at traktaten misligholdes rett til å fremme krav mot den misligholdende staten, hvilket for norske investorer betyr at de kan saksøke den russiske stat.

Å saksøke den russiske stat i Russland er uhensiktsmessig i dagens situasjon, men traktaten gir norske investorer rett til å fremme sine krav mot Russland i Sverige ved The Institute of Arbitration of the Chamber of Commerce in Stockholm, slik at de er sikret at krav blir behandlet av en upartisk domstol.

Videre inkorporerer traktaten New York konvensjonen om fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelser. Dette innebærer at en dom fra voldgiftsdomstolen i Sverige kan fullbyrdes i russisk statseiendom utenfor Russland, for eksempel mot den russiske sentralbankens valutareserver som for tiden er frosset i utenlandske banker.

Selv om veien til erstatning kan være lang og kronglete, kan det være mulig for norske investorer som lider tap på sine investeringer i Russland, å vinne frem med erstatningskrav i henhold til investeringstraktaten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.