Mine innlegg «Renta skal opp, opp, opp» og «Nei takk til prognosepris fra Bjerkholt» argumenterer for at det er usikkerhet om hvor lenge den høye inflasjonen vil vare og at vi for all del må unngå en lønns- og pris-spiral, slik Norge og andre land opplevde på 1970-tallet.

Grunnen til at inflasjonen økte den gangen var at penge- og finanspolitikken ikke var tilstrekkelig stram og at folk etter hvert mistet troen på at sentralbanken ville få bukt med inflasjonen. Derfor må Norges Bank nå sørge for at inflasjonsmålet forblir troverdig.

Hagedorn mener at erfaringen fra 1970-tallet er irrelevant for den økte inflasjonen vi opplever nå. Grunnen er, ifølge Hagedorn, at «den høye inflasjonsraten er importert», det vil si at den høye inflasjonen utelukkende skyldes at importerte varer er blitt dyrere. I så fall skulle norskproduserte varer og tjenester ikke ha økt i pris det siste året. Men Hagedorn har nok skrevet sin svovelpreken uten å ta den tunge jobben å sjekke tallene for Norge.

Det siste året har for eksempel norskproduserte varer hatt en (årlig) prisstigning på rundt ti prosent, mens inflasjonen for importerte varer har ligget rundt seks prosent, omtrent likt med tjenester produsert i Norge.

Prisstigningen skjer altså på bred front og inflasjonen stikker dypere enn kun til importerte varer. Dessverre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.