Mener Innovasjon Norge virkelig at det ikke finnes innovative kvinner i norsk næringsliv, spør gründerne av Myldring, Synnøve Hokholt Sagafos og Sara Skjoldnes, i Dagens Næringsliv 18. juni. Svaret er enkelt. Det finnes knalldyktige, innovative kvinner i norsk næringsliv, deriblant kunder av Innovasjon Norge. Men vi trenger flere.

I innlegget viser de til at etablerertilskuddet til Innovasjon Norge har en lav kvinneandel og at den har falt kraftig siden 2013. Kriteriene for finansiering fra Innovasjon Norge bygger på EØS-reglementet og her er kravet om innovasjonshøyde og nyhetsverdi en nøkkel for å unngå konkurransevridning.

Mange gode prosjekter faller derfor utenfor.

Den totale andelen kvinnerettet etablerertilskudd var 27 prosent i fjor. De 14 prosentene som det vises til i innlegget, gjelder midler fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2018, ikke totalen for etablerertilskudd. Men det er riktig at kvinneandelen har sunket.

Årsaken er selvsagt ikke at kvinner er blitt mindre innovative. Søknadene til Innovasjon Norge speiler utviklingen i samfunnet, som de senere årene har vært teknologirettet. Digitale selskaper skaleres lettere enn arbeidsintensive, og derfor har vi finansiert flere teknologibaserte prosjekter de senere årene. I Norge, som i resten av verden, er det få kvinner innen tekniske yrker og utdannelser, og det kan ha påvirket tilfanget av søknader.

Samtidig har Innovasjon Norge jobbet med mobilisering av flere kvinnelige teknologigründere, rollemodellpriser, verktøy og kompetanseprogrammer for økt mangfold. Vi jobber kontinuerlig med evaluering og utvikling av våre tjenester og ser denne våren på nye tiltak som kan gi flere kvinnelige vekstgründere.

Et mangfold av gründere kan gi opphav til flere ideer, perspektiver og løsninger og bidra til økt innovasjon og verdiskaping. I rapporten Female entrepreneurship in the Nordics 2020, som ble lansert forrige uke, fremhever Menon/Nordic Innovation at Norge og alle de nordiske landene er i front når det gjelder likestilling og kvinners deltagelse i arbeidslivet, men andelen kvinner gründere er lav sammenlignet med menn.

Årsaken til dette er kompleks og handler blant annet om mangel på rollemodeller og nettverk, tilgang på kapital, risikovilje, oppvekst og utdannelse. Innovasjon Norge alene kan ikke endre dette.

Kvinner står kun bak 30 prosent av alle selskaper som startes i Norge. På veien fra idé til etablering videre til innovasjonsdreven vekstbedrift faller begge kjønn fra, men aller mest kvinner. Slik bør det ikke være. Norge trenger flere kvinnelige gründere som bidrar til å skape bærekraftige løsninger på de globale utfordringene verden står overfor. Utviklingen av samfunnet vårt må begge kjønn ha eierskap til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.