Vi aksjonærer i Equinor er sjokkerte og dårlig informert om Equinors tap på 200 milliarder kroner – fire femtedeler av investert beløp i USA de siste 20 årene. Ikke alt skyldes lavere oljepriser og ulønnsomme investeringer. Amerikanske revisorer har påpekt økonomisk kaos, ukultur, merforbruk, sløsing og inkompetanse.

Er ikke dette blitt hørt hos ledelsen i Norge?

Statsråden har visst vært ukjent med en slik dårlig forretningskultur. Kan vi akseptere en så passiv eierskapspolitikk? Hvordan har eierdialogen vært mellom staten og Equinor? Er de riktige og kritiske spørsmålene stilt?

Advarslene var mange fra bla miljøbevegelsen og fagforeninger. Hvordan er internt kvalitetssikting og internkontroll forbedret?

Utover sparsomme regnskapskommentarer, er vi aksjonærer ikke blitt godt nok løpende orientert om dette. Equinor skal sørge for at alle aksjonærer får all oppdatert, pålitelig og relevant informasjon om selskapets virksomhet.

Som eneste aksjonær som tok opp dette på Equinors generalforsamling 14. mai, fikk jeg få svar og liten respons på mitt innlegg og spørsmål til ledelsen. Konsernsjefen antydet mer åpenhet med detaljert kvartalsvis regnskapsrapportering spesielt for USA-virksomheten.

Mitt forslag om å få en mer utfyllende skriftlig redegjørelse om forbedringstiltak og kritisk gjennomgang av disse enorme tapsunderskudd i USA de siste 20 årene, som senest skal fremlegges for generalforsamlingen 2021, ble dessverre heller ikke realitetsbehandlet.

Skal vi avvente endelig behandling i Stortingets kontrollkomité for å få klarlagt dette godt nok?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.