Statssekretær Jens Frølich Holte (H) besvarer i innlegg i DN 1. september vår påstand i DN 27. august om at regjeringen har sovet i timen når det gjelder å utnytte EUs industrielle samarbeidsprosjekter og i konflikten om batteritollen. Han viser til opprettholdelsen av den differensierte arbeidsgiveravgiften og inngåelsen av et ambisiøst klimasamarbeid.

Vel, den differensierte arbeidsgiveravgiften måtte legges om i 2001, nettopp fordi Europakommisjonens revisjon av statsstøtteregler hadde gått Bondevik I-regjeringen hus forbi.

Og Solberg-regjeringens ønske om en bilateral klimaavtale ble blankt avslått av EUs medlemsland, og den endte med at EU-forordningen om innsatsfordeling for ikke-kvotepliktig sektor ble innlemmet i EØS som hvilken som helst annen rettsakt. Heldigvis tvang EU regjeringen til å godta Esas rolle i å overse etterlevelse av norske klimamål, noe den ønsket å unngå ved en bilateral avtale.

I sist statsbudsjett foreslo regjeringen å holde Norge utenfor EUs nye program for forsvarsindustrien, EDF, og dermed svekke norsk industris deltagelse i et stadig mer fremtredende europeisk forsvarssamarbeid. Dette på tross av regjeringens vellykkede samarbeidsavtale med EUs permanente samarbeidsstruktur for forsvar og sikkerhet.

Aktiv norsk deltagelse i EUs forsvarssamarbeid er forankret i MDGs program for neste stortingsperiode, som ikke blir mindre viktig i et post-Afghanistan-preget Nato og mulig retur av republikansk USA-president i 2024.

Holte hevder også at regjeringen er koblet tett på Europas grønne giv. Hittil har regjeringen hverken bidratt til EUs budsjett for det store omstillingsfondet, «Next generation EU», eller knyttet oss juridisk til EUs utslippsmål for 2050.

Denne form for kirsebærplukking fra mulighetsrommet i EØS bidrar til å sette Norge i et dårlig lys i Brussel og overfor landene vi sammen skal løse klimakrisen – og som vår økonomi og vårt samfunn avhenger av.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.