Knut Brundtland, arbeidende styreleder i ABG Sundal Collier

Norske fond trenger likvide midler – nå!

Staten bør gå inn med penger i aksje- og obligasjonsfond når nordmenn trekker seg ut, for å sikre finansieringen av næringslivet.

Publisert: Oppdatert:

Knut Brundtland i ABG Sundal Collier mener staten bør gå inn som andelseier i aksje- og obligasjonsfond.
Knut Brundtland i ABG Sundal Collier mener staten bør gå inn som andelseier i aksje- og obligasjonsfond. (Foto: Elin Høyland)