Kritikken etter at NRK fremla sitt regnskap med kjempeunderskudd for 2019 har vært massiv og kommet fra en rekke hold. Man etterlyser bedre drift og effektive tiltak for å bøte på overforbruket. Man etterlyser større ydmykhet over for kritikken, og man etterlyser styrets holdning og ansvarlig opptreden.

NRKs styreleder Birger Magnus svarer i et innlegg i DN 29. mai på kritikken. NRKs drift har de siste tre årene gått med 219 millioner kroner i underskudd når man korrigerer for engangs salgsgevinster og engangskostnader. Dette, som er kritikkens kjerne, nevner han ikke med et ord, men viser til en lang rekke positive faktorer som høy dekning og høy tillit i befolkningen. Dette er stort sett alle enige i.

Birger Magnus viser til at NRKs egenkapital økte med 300 millioner kroner i perioden 2014 til 2019, med en vekst i egenkapitalgraden fra 38 prosent til 58 prosent. Ut ifra dette trekker han den konklusjonen at NRKs økonomi er helt i orden.

Det han ikke nevner er at veksten i egenkapitalen ikke skyldes positive resultater fra driften, men en oppskrivning av egenkapitalen med kroner 750 millioner på grunn av tidligere feilføringer og engangsgevinster fra salg av eiendom på 150 millioner kroner, til sammen 900 millioner kroner.

Korrigeringene av feilføringen er altså rene regnskapstekniske forhold som ikke har noen ting med NRKs drift i perioden 2014 til 2019 å gjøre.

Styreformannens utbrodering om NRKs positive egenkapitalutvikling er altså helt irrelevant over for hvordan den underliggende utviklingen i NRK virkelig har vært i den perioden han viser til. Og hvorfor klargjør han ikke de nevnte årsakene til den regnskapsmessige positive egenkapitalutviklingen?

Uten salgsgevinster og egenkapitaloppskrivning ville jo egenkapitalutviklingen i NRK sett forferdelig ut, akkurat som den underliggende driften.

Det er grunn til å stille seg spørsmål om hvorfor NRK er så uvillig til å innrømme at driften i selskapet er under enhver kritikk og at kraftfulle tiltak må settes inn snarest. Jeg vil hevde at med rett mannskap og rette holdninger er det fremdeles mulig. Men det haster.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.