Etter hvert som kravene om nyskaping øker, må NTNU knytte seg stadig tettere til industrien. Dermed blir konkurransen med Sintef tøffere, og samspillet som har styrket oss blir dårligere.

Allerede i 2015 viste en av delrapportene i prosjektet «Bedre sammen» at økende overlapp, større konkurranse, sterkere spenninger og skjevheter er store utfordringer oss imellom. Ikke minst gjelder dette Forskningsrådets programmer SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi).

Som leder av SFI nummer to i forskningsgruppen SIMLab kjenner jeg igjen beskrivelsene. Jeg vil også hevde at utfordringene har fått vokse seg større på de fem årene som er gått.

Siden 1950 har tvillinginstitusjonene i Trondheim bygget formidable verdier for det norske samfunnet. NTH startet Sintef som sin anvendte arm inn mot industrien. I årenes løp har vi begge vokst kraftig. Sintef har gått over til konsernmodell, blitt en mer selvstendig og sammensatt organisasjon med stor oppmerksomhet på inntjening. Samtidig opplever Sintef-ansatte også økt intern interesse for grunnleggende forskning og vitenskapelig publisering.

På NTNU-siden fokuseres det mer på finansiering utenfra, på nyskaping, mer anvendt forskning, produktutvikling og tettere kontakt med industrien.

Kort sagt: Vi er blitt mer like. Vi konkurrerer om de samme oppdragene, om store prosjekter og forskningsmidler fra både Forskningsrådet og EU.

Grunnmuren i forholdet har alltid vært samarbeidet mellom faggrupper. Det er her spenningene merkes mest. Når det knirker i dette leddet, blir det også vanskelig å få til fruktbar innovasjon.

Innovasjon er en sekkebetegnelse for nyskaping, forandring, verdiskaping, nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser. Politikere, Forskningsrådet, universitetsledere og industrien vil ha mer av alt sammen.

SFI-ordningen er Forskningsrådets store satsing på innovasjon. Hittil er rundt åtte milliarder offentlige og private kroner brukt på å spleise partnere fra industri og offentlig sektor med internasjonalt fremragende forskningsmiljø. Nyskapingen skal skje ute hos partnerne, basert på banebrytende forskning levert av sentrene. Som SFI-leder på trettende året, ser jeg at nettopp denne ordningen viser hvor skoen trykker mellom NTNU og Sintef.

Vi har ypperlige forskere på begge sider. Men der NTNUs folk kan fordype seg i SFI-enes forskningsoppgave på full tid, må Sintef-ansatte håndtere en rekke ulike prosjekter gjennom året. De er ikke i nærheten av å ha de samme mulighetene til fordypning som oss. Bare i fjor utførte forskningsstiftelsen 4600 prosjekter for 3600 kunder.

Det litt plagsomme spørsmålet blir derfor: Er det å drive innovasjon basert på internasjonalt fremragende forskning forenlig med forretningsmodellen til Sintef, der kravet til inntjening er avgjørende?

Å utvikle forskning i verdensklasse krever tid og enormt mye arbeid. Det er derfor Forskningsrådet finansierer SFI-er for åtte år. Partnerne våre krever også at vi publiserer i de beste internasjonale tidsskriftene. Det gjør dem trygge på at forskningen holder topp kvalitet, den dagen de tar resultatene i bruk.

Å utdanne en doktorgradskandidat tar fire år. Vedkommende sitter på masse ny kunnskap. Industrien trenger oftest hjelp til å utnytte den best mulig. Før var dette Sintefs oppgave. Men, fordi NTNU nå har helt andre krav til nyskapning og inntjening enn før, må også universitetet delta aktivt i å overføre denne kunnskapen. Vi må jobbe tettere med industrien for å finne nye områder der forskning kan føre til mer innovasjon.

Magnus Langseth
Magnus Langseth (Foto: Lena Knutli/NTNU)

Dette betyr at NTNU blir stadig mer selvstendig. Og at universitetet klarer seg uten Sintef slik samarbeidsmodellen er i dag.

Du blir ikke populær av å si disse tingene høyt. Forholdet gnisser mer og mer. Spenningene må tas på alvor. Vi er slett ikke blitt «Bedre sammen» siden utfordringene ble dokumentert i 2015. Skal vi få til nyskapingen alle vil ha, må vi gjenvinne balansen. Fortsetter vi å løpe i bena på hverandre, ødelegger vi muligheter og sløser med fellesskapets penger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.