Vindmøller og vannkraftverk skaper konflikt. Havvind krever store subsidier. Solkraft er, foruten energieffektivisering, det eneste bidraget til økt konfliktfri energi, og som samtidig er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er nå en fare for at også dette endrer seg. Lokale myndigheter og NVE går nå til angrep på bruk av solcellepaneler på folks egne tak.

Tore Strandskog
Tore Strandskog (Foto: Nelfo)

For å innfri våre klimaforpliktelser og få flere økonomiske ben å stå på, må Norge elektrifisere mange viktige samfunnsområder. Men skal vi klare dette uten at vi får et energiunderskudd, må Norge øke produksjonen av fornybar energi betydelig, ifølge både Statnett og Klimakur 2030.

Vindmøller på land er lønnsomt, men skaper betydelige konflikter.

Vindmøller til havs krever store subsidier – og det er uklart om eller når teknologien blir moden nok til at de blir samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Det er mulig å hente ut noe mer kraft fra vannkraftverkene gjennom utbedringer og oppgraderinger, men dette kommer ofte i konflikt med naturhensyn. Og tiden for de store vannkraftutbyggingene er muligens forbi.

De siste årene har stadig flere privatpersoner, nasjonalt og globalt, fått øynene opp for solkraft på eget tak. IEA estimerer at frem til 2024 vil såkalt distribuert solkraft, altså solceller på private bygg, vokse med 250 prosent.

Solceller på private tak vil ikke være nok til å dekke Norges fremtidige energibehov, men det kan med riktige betingelser gi et betydelig bidrag. Veksten har også vært god de siste årene, og i 2019 ble det installert dobbelt så mye solkraft som i 2018. Men lokal reguleringsiver og NVEs forslag til ny nettleie stikker nå kjepper i hjulene.

Det er nå flere eksempler på at lokale myndigheter går til angrep på eiendomsretten til eget tak. Dette er en praksis som sprer seg fra kommune til kommune. Kommunal nidkjærhet er blitt et nytt hinder for solcellepaneler i Norge. Konflikter oppstår også her.

NVE har på sin side kommet med et forslag til ny nettleie, der alle skal betale en fast avgift, uavhengig av forbruk. Det er mange utfordringer med NVEs forslag. Både solenergi og energieffektivisering vil få sin lønnsomhet ødelagt. En nettleie som straffer dem som bruker lite, eller produserer sin egen energi, og dermed reduserer belastningen på nettet er, for å si det forsiktig, en merkelig logikk.

Hvis ikke lokale og nasjonale myndigheter vil oppmuntre til solkraft, sitter vi i praksis igjen med at så godt som all fremtidig utbygging av fornybar energi enten skaper konflikt og/eller er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Da blir veien til elektrifiseringen av Norge både dyr og ubehagelig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.