Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene hevder i DN 20. juni at myndighetenes omstridte forslag til ny nettleie er gunstig for kundene. Problemet er at hun ikke har spurt kundene. Det er medlemmene til Bjelland, de små nettmonopolene, som her påberoper seg å snakke kundenes sak. Et vanlig kjennetegn for monopolbedrifter er at de ikke trenger å forholde seg så mye til hva kundene egentlig mener. Forbrukerne er fastlåste til sitt lokale nettselskap, der inntektene er regulerte og uavhengige av hvor fornøyd forbrukerne er med tjenesten som leveres.

Forslaget om ny nettleie har vært på offentlig høring denne våren. En gjennomgang foretatt av Elektroforeningen viser tydelig at nettselskapene tar feil. Syv av ti høringsinstanser er grunnleggende kritiske til forslaget. Blant dem som er negative finner vi 95 prosent av privatpersonene, 94 prosent av de kommersielle bedriftene og 100 prosent av miljøvern- og forbrukerorganisasjonene.

Det er flere årsaker til at forbrukerne, miljøvernerne og det private næringslivet er så kritiske. Mange mener det er uheldig at forslaget premierer de som sløser med strømmen og raserer lønnsomheten i solceller og enøktiltak.

Vår hovedinnvending mot forslaget er at det rett og slett ikke vil stimulere til mer rasjonell bruk av nettet, noe som dokumentert gjennom de få pilotprosjektene som rakk å bli ferdige før forslaget ble lagt frem. Forslaget om kapasitetsbaserte fastledd og døgnmaksimale effektledd gir feil prissignaler, og det er for komplisert for forbrukerne å forholde seg til.

En enkel rushtidsavgift hadde vært langt mer målrettet og enklere å forstå.

Nettselskapene har et viktig samfunnsoppdrag. I tillegg til å gi oss en trygg og stabil strømforsyning, er det deres oppgave å legge til rette for et velfungerende marked for kjøp og salg av strøm og energitjenester. I den forbindelse kan det være nyttig å lytte til hva forbrukerne og de kommersielle bedriftene faktisk mener, i stedet for å tillegge oss meninger dere mener vi burde hatt.

Det er tross alt nettselskapene som skal være der for kundene sine, og ikke det motsatte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.