I sitt nye innlegg 19. september i DN skriver Jan Steinholt i Nei til EU at det er uklart om jeg uttaler meg på vegne av RME-direktør Tore Langset eller som vassdrags- og energidirektør i saken om Statnetts flaskehalsinntekter. Det er ikke uklart. Som jeg redegjorde for i mitt forrige innlegg, er RME organisert som en egen enhet i NVE, i tråd med Stortingets beslutning. Vassdrags- og energidirektøren er ansvarlig for RMEs virksomhet.

Steinholt skriver videre om grensehandelsforordningen, som denne saken ikke handler om. Som jeg også redegjorde for i mitt forrige innlegg, handler denne saken om forståelsen av regler i den norske kontrollforskriften fra 1993, som er underlagt Olje- og energidepartementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.