Malin Arve, førsteamanuensis ved NHH, stiller seg i innlegg i DN 29. januar tvilende til om Statens innkjøps­senter bør videreføres. Hun synes å mene at evalueringen som er utført, ikke er grundig nok til å forsvare en slik beslutning om videreføring, og stiller blant annet spørsmål ved om evalueringen overdriver prisgevinstene og underdriver risikoen for kompetansetap ellers i staten.

Vi i Oslo Economics har sammen med Inventura gjennomført evalueringen som anbefaler videreføring av Statens innkjøpssenter. Vi kjenner oss ikke igjen i Arves beskrivelser av evalueringen.

Vi gjennomfører jevnlig evalueringer av ulike statlige tiltak, og Statens innkjøpssenter er et av tiltakene som fremstår tydeligst som lønnsomt, både for staten og for samfunnet som helhet. Vi er derfor ikke i tvil om at tiltaket bør videreføres som varig ordning, og håper vårt råd om dette blir fulgt opp av handling.

Vi finner i vår evaluering at reduksjonen i transaksjonskostnader hos statlige virksomheter og leverandører er større enn kostnaden ved å drifte Statens innkjøpssenter. Når det i tillegg fremkommer relativt betydelige prisreduksjoner som en følge av statens kundemakt, og anskaffelsesprosessene gjennomføres i henhold til bestepraksis, uten å være skadelige for konkurransen i markedet, er det klart at Statens innkjøpssenter er et godt og viktig tiltak.

Arve synes å ha som hovedbekymring at Statens innkjøpssenter går på bekostning av innkjøps­kompetansen ute i de statlige virksomhetene. Det er nesten 200 ulike statlige virksomheter som kan benytte fellesavtalene, enkelte med så få som ti ansatte. Det er ikke hensiktsmessig bruk av knappe ressurser å bemanne alle disse virksomhetene med bred og spiss anskaffelseskompetanse.

Ved at Statens innkjøpssenter tar seg av en del viktige avtaler, kan de statlige virksomhetene spisse seg inn mot de anskaffelsene de fortsatt skal ivareta. Det er vanskelig å se at dette kan være problematisk.

Arve har likevel ett gyldig poeng i sitt innlegg: Det er tidlig å evaluere Statens innkjøpssenter nå. Vi mener likevel det er grunn til å anta at innkjøpssenteret vil bli mer lønnsomt med tiden, med et utvidet avtalevolum og et bedre erfarings- og datagrunnlag for fornyelse av avtaler.

Innkjøpssentrene i våre nordiske naboland tyder på at Statens innkjøpssenter vil kunne vokse og realisere ytterligere gevinster for det norske samfunn i årene fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.