Dag-Einar Sommervoll og Ragnar Øygard ved NMBU har mange gode poenger om statlige innkjøp, men vi er ikke enige i at staten kjøper for dyrt. De spør i innlegg i DN 2. januar om statens fellesavtaler gir for høye priser. De spekulerer blant annet i at teknologien utvikles så raskt at staten trolig kjøper gamle produkter til høy pris.

Argumentene fra Sommervoll og Øygard peker i retning av at svaret på spørsmålet er «Ja, staten kjøper for dyrt». Problemet er at argumentene deres ikke stemmer overens med virkeligheten.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler på vegne av rundt 190 ulike virksomheter i statlig sektor. Felles innkjøpsavtaler skal utnytte stordriftsfordeler i staten.

Som årsak peker Sommervoll og Øygard på at disse store avtalene reduserer konkurransen. Avtalene er store, men de er tilpasset markedssituasjonen. En ekstern og uavhengig evaluering av Statens innkjøpssenter (utført av Oslo Economics og Inventura) konkluderer med at avtalene ikke påvirker konkurransesituasjonen.

Statlige fellesavtaler inngås på områder der de statlige virksomhetene har like behov. Selv om avtalene er store, er de ikke mer detaljerte og komplekse for leverandørene enn mindre avtaler.

Kjetil Østgård
Kjetil Østgård

NMBU-forskerne peker også på at på grunn av rask teknologisk utvikling så kjøpes det trolig gamle produkter til høy pris. Vi kjenner oss ikke igjen i dette. Avtalene oppdateres jevnlig med nye produkter, og avtalene har mekanismer for å sikre at betingelsene er konkurransedyktige ved slike oppdateringer.

Statens innkjøpssenter har i dag tre ulike vareavtaler innen ikt-området. Alle avtalene er inngått med tre leverandører, slik at vi totalt har ni kontrakter på de tre avtaleområdene. Den enkelte statlige virksomhet kan selv gjennomføre minikonkurranser mellom disse leverandørene med jevne mellomrom. Også dette sikrer kontinuerlig kniving.

At avtalene er langvarige, er ikke tilfelle. Etter to år varer avtalene i seks måneder av gangen, totalt inntil fire år.

Sommervoll og Øygard viser til egne stikkprøver som viser at de finner produktene langt billigere i butikk og på nett. Som en løsning på problemet foreslår de en prisgaranti. De statlige fellesavtalene har nettopp slike prisgarantier. Skulle vi finne et produkt rimeligere et annet sted, så forplikter våre leverandører seg til å redusere prisen tilsvarende.

Heldigvis har vi så langt ikke måttet bruke denne garantien. Våre egne undersøkelser har så langt vist at våre priser er meget konkurransedyktige.

Evalueringen av Statens innkjøpssenter konkluderer med at statlige fellesavtaler er effektivt for både staten og samfunnet som helhet. Statens innkjøpssenter jobber med å etablere flere felles innkjøpsavtaler på vegne av staten. Både innenfor reise- og ikt-området vil det komme flere avtaler.

Utover at det oppstår rene prisgevinster, reduserer fellesavtalene transaksjonskostnadene. Det er effektivt at én enhet gjennomfører anskaffelsen og viktige deler av kontraktsoppfølgingen. Tenk hva det koster når 190 virksomheter selv skal gjøre den samme jobben. Eller om 150.000 ansatte skal løpe på butikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.