Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 560 milliarder kroner hvert år. Hvordan vi bruker de pengene, avgjør både hvor innovativ offentlig sektor vi får – og hva slags næringsliv vi får. Man kan si at offentlig og privat sektor er gjensidig avhengige av hverandre.

I DN 26. juni spør Gøril Bjerkan «hvorfor det er så viktig for det private næringslivet å bli matet med offentlige penger». Svaret er kort og greit at det er viktig for det offentlige å bli matet med gode ideer fra næringslivet. Og hvis vi bruker innkjøpsmakten riktig, kan vi oppnå både bedre tjenester i offentlig sektor, og få et næringsliv som skaper mer, inkluderer flere og gir oss flere ben å stå på.

Bjerkan er åpenbart ikke begeistret for private innslag i velferdstilbudet, og heller ikke for regjeringens nye stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Sistnevnte kan hun neppe ha lest siden hun tror den kun handler om private bidrag til innovasjon.

Bjerkan konstruerer et overdrevent skille mellom offentlig og privat. Et skille som bare venstresiden i norsk politikk har tatt til orde for. Høyresiden er derimot mer opptatt av kvaliteten på velferdstjenestene enn hvem som tilbyr dem. Vi mener at det er behov for et samspill mellom offentlig og privat sektor for å utvikle best mulig velferdstjenester.

Hvis Bjerkan hadde tatt seg tid til å lese innovasjonsmeldingen, hadde hun sett at nettopp det er regjeringens budskap. Vi tror ikke at bare privat sektor kan innovere, eller at bare privat sektor kan skape verdier. Men vi tror at offentlig og privat sektor kan lære av hverandre, utfordre hverandre og bygge videre på hverandres gode ideer. Det tjener befolkningen på, som får bedre, mer innovative og skreddersydde tjenester. Det tjener næringslivet på, som får et markedsgrunnlag og en referansekunde. Og det tjener offentlig sektor på, som kan frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene. Vi har flere virkemidler for å legge til rette for samhandling mellom offentlig og privat sektor. Innovative anskaffelser, leverandørutviklingsprogrammet og innovasjonspartnerskap. I innovasjonsmeldingen lanserte vi også et nytt program for oppstartsselskaper som vil samarbeide med offentlig sektor. Gründere er ofte kreative og innovative, men dessverre finner ikke alltid offentlige behov og oppstartsselskapers løsninger hverandre. Prosessene er gjerne langvarige og kostbare – noe som kan knekke små bedrifter i oppstartsfasen. Det er dette vi vil gjøre noe med når vi lanserer et nytt program for oppstartsbedrifter. Jeg tror at programmet vil være vinn-vinn; bra for oppstartsbedriftene og bra for offentlige virksomheter som har et behov de ønsker løst.

Offentlig sektor er like avhengig av privat sektor som privat sektor er avhengig av offentlig sektor. Derfor er det ingen som tjener på å ha en dogmatisk tilnærming til eierform i velferden, aller minst befolkningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.