Eirik Trønnes Hansen, tillitsvalgt for politijuristene i Kripos, Hanna Torvinen Kaplon, tillitsvalgt for politijuristene i Politiets utlendingsenhet og Maria Bache Dahl, tillitsvalgt for politijuristene i Økokrim

På nærpolitireformens alter

Politidistriktene alene bør ikke løse alle politiets oppgaver i fremtiden.

Publisert: Oppdatert:

Utvalget har dessverre viet for liten oppmerksomhet til den prinsipielle og sentrale problemstillingen om hvor mye politiarbeid som bør utføres lokalt i distriktene, og hva som best bør løses på nasjonalt nivå, skriver artikkelforfatterne.
Utvalget har dessverre viet for liten oppmerksomhet til den prinsipielle og sentrale problemstillingen om hvor mye politiarbeid som bør utføres lokalt i distriktene, og hva som best bør løses på nasjonalt nivå, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)