Økonomene Bøhren, Gjærum og Hasle sin artikkel i DN 30. september «Norsk boligstrøm er dessverre ingen solskinnshistorie» farges, som enhver beregningsmodellbasert artikkel, av hva som puttes inn i modellen. Vi har lest deres 32 sider lange artikkel i Samfunnsøkonomen som DN-stykket bygger på for å overhodet forstå hva de puttet inn i modellen og vi er overrasket, fordi:

  • Deres beregning bruker et 12 kW solpanel produsert i Kina (monocrystalline) som gir store produksjons- og fraktutslipp. Det gir ganske riktig et startutslipp på 19 tonn CO2. Men forfatterne overser EU-produserte solpanel med halve utslippet og tynnfilm.
  • Økonomene beregner vugge til grav, mens vugge til vugge, hvor resirkulering inkluderes, ville gitt et annet resultat. De har eliminert gjenbruk fordi de har «ikke funnet pålitelige utslippsdata». Hva med et anslag?
  • Økonomene beregner kun solpanel lagt utenpå eksisterende tak. Men Bygnings Integrert PV (BIPV) i veggen, som jo har et optimalt potensial vår og høst, fordi solstrålene da treffer veggen og produserer solstrøm når byggets energibehovet er størst, er ikke vurdert.
  • BIPV erstatter vegg- eller takkledning av metall, stein og tegl som ofte er dyrere enn de billigste solpanelene. Merkostnaden blir da nær null og utslippet av CO2 eliminert når kledningen har høyere utslipp enn solpanel.

Artikkelen er tendensiøs, basert på valg som konsekvent «regner sol nedover». Dette underminerer artikkelens relevans og mer balanserte valg ville gitt motsatt resultat.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.