Innlegg: Klar for permanent finanskrise, med nullrenter?

Pengepolitikk som ikke virker, men som gjør de rike rikere, er ikke noe nytt. Vi har malt oss inn i et hjørne med permanent lave renter og lav avkastning på kapital.

Vi står overfor paradokset at det er en rekke med finanskriser vi kan takke for at finansbransjen er så stor som den er. Her, New York Stock Exchange på Wall Street.
Vi står overfor paradokset at det er en rekke med finanskriser vi kan takke for at finansbransjen er så stor som den er. Her, New York Stock Exchange på Wall Street.Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Publisert 12. August 2020, kl. 10.23Oppdatert 12. August 2020, kl. 13.39