Gisle James Natvik, professor, og Magnus Gulbrandsen, ph.d.-student, begge ved Handelshøyskolen BI

Kronikk: Litt inflasjon kan lette gjeldsbyrden

Inflasjonen påvirker hvor raskt husholdninger blir kvitt gjelden sin. Så hvis sentralbanken er bekymret for nordmenns gjeldsbyrde, kan den tillate høyere inflasjon fremover.

Publisert: Oppdatert:

Fremover, på grunn av det lave rentenivået, vil diskusjoner om husholdningers gjeld og avveininger mot inflasjon på nytt blusse opp, skriver Gisle James Natvik og Magnus Gulbrandsen.
Fremover, på grunn av det lave rentenivået, vil diskusjoner om husholdningers gjeld og avveininger mot inflasjon på nytt blusse opp, skriver Gisle James Natvik og Magnus Gulbrandsen. (Foto: Mikaela Berg)