Oslo Economics' svar i DN fredag på min kritikk av evalueringen av Statens Innkjøpssenter (i innlegg i DN 30. januar), som de har vært med å utarbeide, skuffer. For meg er det en selvfølge at de synes de har gjort en god evaluering. Det må de jo absolutt få lov til å mene.

Måten de har kommet frem til konklusjonen på, er mangelfull. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor jeg kan stole på tallene de viser til og hvorfor gevinsten de finner er drevet av Statens Innkjøpssenter og ikke en generell prisnedgang.

I mitt innlegg viste jeg til at i bedriftsmarkedet er, ifølge statistikk fra SSB, det generelle prisnivået på telekommunikasjon blitt redusert med hele 25 prosent siden slutten av 2014. En solid rapport burde være tydelig på hvor besparelsene kan komme fra og hvordan det er tatt hensyn til den generelle prisutviklingen i markedet.

Det at Oslo Economics jevnlig gjennomfører evalueringer av statlige tiltak gir en indikasjon på at de vet hva de gjør, men det er ingen garanti for at evalueringen av Statens Innkjøpssenter faktisk er solid.

De skriver også at jeg stiller meg tvilende til om Statens Innkjøpssenter bør videreføres. Det stemmer ikke. Jeg stiller meg tvilende til at vi i det hele tatt kan mene noe faktabasert om dette. Min personlige synsing om Statens Innkjøpssenter hører ikke hjemme i DN. Men min etterspørsel etter fakta som gjør at vi kan ta en god beslutning gjør det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.