I DN 17. oktober skriver Knut Anton Mork at ingen nevner ekstrainntektene staten får fra ringvirkninger av oljevirksomheten. Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Dette er jo bakgrunnen for at regjeringen siden 2013 har arbeidet med omstilling til en økonomi med flere ben å stå på.

Oljeprisfallet i 2014 viste tydelig hva oljenæringen betyr for arbeidsplasser og skatteinntekter i hele Norge. Omstilling og kostnadskutt i næringen selv og målrettet innsats i den økonomiske politikken bidro til at krisen gikk over, men både investeringene og utvinningen på norsk sokkel vil synke i fremtiden. Det vil selvsagt påvirke norsk økonomi.

Når færre skal jobbe i oljenæringen, trenger vi flere lønnsomme arbeidsplasser i andre næringer. Derfor fører regjeringen en økonomisk politikk som støtter opp under konkurranseevne, vekst og sysselsetting i privat sektor.

Med svak kronekurs og lønnsmoderasjon er bedriftenes konkurranseevne nå klart bedre enn før oljeprisfallet, og fire av fem arbeidsplasser skapes i privat sektor. Veksten i økonomien er høy, arbeidsledigheten lavere enn på ti år og investeringene i fastlandsbedriftene rekordhøye.

Regjeringen har samtidig holdt igjen i pengebruken på statsbudsjettet.

Arbeidet for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i møte med nye økonomiske forutsetninger er en hovedoppgave for regjeringen, og ligger til grunn for dette og tidligere statsbudsjett. Dette vil også bli grundig belyst i Perspektivmeldingen 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.