Kristin Clemet, leder i Civita

Kronikk: Den gode, den onde og den grusomme

Konkurransen om å bevilge mest mulig til alt og alle har preget den politiske kulturen i Norge altfor lenge. Vi må endre den om vi skal unngå grusom-scenarioet for den norske velferdsstaten.

Publisert: Oppdatert:

Politikerne har manglet disiplin, fordi det tilsynelatende har kommet ubegrenset med «gratis» penger fra oljen, skriver Kristin Clemet i kronikken.
Politikerne har manglet disiplin, fordi det tilsynelatende har kommet ubegrenset med «gratis» penger fra oljen, skriver Kristin Clemet i kronikken. (Foto: Aleksander Nordahl)