I sin lederartikkel 27. august harselerer DN med at MDG ønsker en jobbgaranti til oljearbeidere. Bakgrunnen er at MDG i forrige uke lanserte et veikart for hvordan Norge skal omstilles bort fra oljeindustrien, og over til fornybart. Planen ønsker vi å diskutere med partene i arbeidslivet, i en oljekommisjon.

Une Bastholm
Une Bastholm (Foto: Gunnar Blöndal)

DN har rett i at staten ikke trenger å sørge for nye jobber til de rundt 150.000 menneskene som har en jobb knyttet til oljen i dag. Renholdsarbeidere og kommunalt ansatte, men også alle som jobber på verft, vil kunne gå til samme jobb, men levere til nye kunder.

Noen bedrifter vil klare denne omstillingen fint, så lenge oppdragene øker kraftig fra fornybar industri. Andre vil kunne trenge støtte.

Som DN helt riktig påpeker, er leverandørindustrien allerede i gang med omstillingen. Det er likevel naivt og uklokt å lene seg på markedet alene. I tillegg er det i dag slik at statlige ordninger stimulerer til mer investeringer i olje. Forskere advarer nettopp om at oljen i dag tiltrekker seg så mye kapital og kompetanse at den står i veien for en storsatsing på havvind.

En kontrollert og gradvis utfasing av olje- og gassutvinningen innen 2035 er bra både for klimaet og arbeidsplasser. Det vil gi næringslivet og arbeidstagerne forutsigbarhet.

En markedsstyrt avvikling basert på oljepris kan fort innebære plutselig masseledighet, slik vi så ved oljeprisfallet i 2014. Da er det arbeidstagerne det går utover, ikke oljesjefene.

Da Norge på 1960- og -70-tallet bestemte seg for å starte oljeeventyret, var det ikke markedskreftene som satte seg ned og laget en plan for dette. Det var visjonære politikere. En aktiv næringspolitikk kan bidra til nye, fornybare eventyr. Det er også dette FNs generalsekretær ber oss om å gjøre, for å kunne bremse klimaendringene.

Vi foreslår derfor økt risikokapital for grønn skipsbygging, investeringsstøtte til karbonfangst- og lagring, og skattebetingelser som reduserer risiko ved utbygging av flytende havvind, etter modell fra Storbritannia.

De rundt 50.000 oljearbeiderne som jobber direkte på plattform eller i leverandørindustrien bør får en jobbgaranti, fordi de står fremst i en nødvendig omstilling. Garantien kan bety tilbud om omskolering for arbeiderne og omstillingsstøtte til bedrifters om trenger det.

I siste instans kan staten tilby lønnstilskudd til bedrifter som midlertidig mangler oppdrag, slik vi har gjort under koronapandemien for å hindre oppsigelser og permitteringer i en overgangsfase.

Men hele poenget med en aktiv næringspolitikk er at færrest mulig skal måtte trenge slik hjelp. Fordi vi tar politisk ledelse i en stor og helt nødvendig omstilling av samfunnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.