Jeg er 30 år, økonom og jobber i oljebransjen. Mangel på tverrfaglighet, teknologisk kompetanse og utviklingsmuligheter har jeg til gode å se.

Nå trenger vi trenger folk som kan jobbe tverrfaglig, som forstår nye markeder innen energi og råvarer, og ny teknologi, sier Thina Saltvedt til DN 16. september, og mener at det derfor er et godt tegn at færre søker seg til olje- og gasstudier.

Magnus Tjøstheim.
Magnus Tjøstheim. (Foto: Privat)

Kompetansen og teknologien i oljebransjen er bredt sammensatt og svært avansert. Det er derfor pussig av Saltvedt å hevde at svake søkertall til Norges mest avanserte næring er en styrke for et grønt skifte og nye energimarkeder.

Først finner bransjen min ressurser som gjerne ligger flere tusen meter under havbunnen. Deretter setter mine kolleger opp byggverk langt til havs som kan produserer effektivt, trygt og ha så lite utslipp som overhodet mulig.

Dette krever avanserte løsninger fra mange ulike fagdisipliner, som geologi, reservoar, elektro, kjemi, HMS, konstruksjon, automatikk, it, logistikk, drift, økonomi, jus mv.

Kompetansen fra oljebransjen er med andre ord overførbar til mange andre næringer. Næringen som helhet har alltid være ekstremt tilpasningsdyktig og brukt teknologiutvikling til å oppnå gode resultater.

Med trygg, effektiv og innbringende produksjon i bunn har olje- og gasselskapene også en fantastisk mulighet til å bli ledene innenfor flere av de nye energimarkedene, blant annet flytende havvind, hydrogen og fangst, transport og lagring av CO2 i undergrunnen.

Fornybar energi vokser raskt. Vi ønsker alle at den vokser enda raskere. For det er en lang vei å gå. Andelen fornybar energi i verden er omtrent 20 prosent, og den har vært stabil de siste 30 årene.

Til nå har verdens energibruk vokst i takt med en sterkt økende befolkning. I hovedsak har fornybar energi så langt kommet i tillegg til, og ikke til erstatning for, fossilt.

Fremover vil verden bruke mindre olje og gass. Hvor hurtig etterspørselen vil falle kan ingen spå eksakt, men det er snakk om tiår. Det vi vet, er at produksjon fra etablerte olje- og gassfelt faller raskt. Etter hvert som feltene produserer, tømmes reservoarene. Det er derfor et marked for å lete etter og bygge ut nye felt i lang tid fremover. I dette markedet kan norske olje- og gassbedrifter konkurrere om å levere på best mulig måte og med så lavt karbonavtrykk som mulig.

Utgangspunktet for norsk sokkel er bra. Oljeselskapenes interesse for konsesjonsrundene er høy og tyder på at mange investorer ser positivt på norsk sokkels konkurransekraft. I tillegg scorer norsk sokkel høyt på å produsere så bærekraftig som mulig.

For å videreutvikle næringen til å bli enda bedre, trengs det mange kloke hoder. Mulighetene for å gjøre en forskjell og bygge allsidig kompetanse er i høyeste grad til stede i olje- og gassbransjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.