Hvert år stemmer Oljefondet på over 120.000 forslag i selskaper over hele verden. Hvordan vi stemmer, har stor betydning for selskapene. Nå er det høysesong for generalforsamlinger.

Stemmesesongen ble for alvor sparket i gang forrige uke, da Coca-Cola og Adobe holdt sine generalforsamlinger. Begge selskapene har en styreleder som også er administrerende direktør. Vi har i flere år argumentert for at selskaper bør ha en uavhengig styreleder, og stemte derfor imot gjenvalg av styrets leder.

Uavhengighet er en forutsetning for et effektivt styre.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Å velge gode styrer er kanskje det viktigste vi gjør med vår stemme – og derfor en av våre tre prioriteringer i år. Styret skal sette selskapets strategi, følge opp ledelsen og stå til ansvar for aksjonærene. Om lag halvparten av alle stemmene vi avgir, handler om styrevalg. Vi vil legge særlig vekt på at styrene har tilstrekkelig uavhengighet og at medlemmene kan delta aktivt i styrets arbeid.

Tidligere i april stemte vi derfor imot et forslag om gjenvalg av et styremedlem i selskapet Ferrari, nettopp fordi vi mente han hadde for lite tid til å gjøre en god jobb i styret grunnet andre verv og forpliktelser.

Når vi kjøper aksjer i et selskap, får vi som regel rett til å stemme på selskapets generalforsamling. Stemmeretten gir oss mulighet til å påvirke verdens største selskaper. Vårt utgangspunkt er å støtte styret i selskapet vi har investert i. Men der vi mener at selskapet opptrer i strid med våre forventninger eller at våre interesser ikke blir ivaretatt, kan vi stemme mot styret.

I mars stemte vi for eksempel mot et forslag fra styret i Walt Disney om lønn til administrerende leder, som vi mente ikke sto i forhold til resultatene.

Vi stemte også mot et styremedlem i Svenska Handelsbanken ettersom styret ikke hadde tilstrekkelig uavhengighet.

Vi stemte mot et styremedlem i Svenska Handelsbanken ettersom styret ikke hadde tilstrekkelig uavhengighet

Vi ser også at sammensetningen i mange styrer er skjev. 17 prosent av verdens selskaper har et styre uten kvinner. Vi tror at mangfold i styret bidrar til bedre beslutninger og styrker selskapenes troverdighet. Vi vil derfor stemme mot nominasjonsutvalget hvis styret ikke har minst to kvinner.

I fjor stemte vi imot nominasjonsutvalget i pizzakjeden Domino’s Pizza Group Plc grunnet mangel på kvinner i styret. Til generalforsamlingen i år har selskapet foreslått tre nye kandidater til styret – samtlige kvinner.

Vi stiller også tydelige krav om at selskapene må håndtere de langsiktige risikoene forbundet med klimaendringer og overgangen til et lavutslippssamfunn. Vi måler utslippene fra selskapene i vår portefølje, vurderer hvordan de håndterer klimarisiko, og analyserer hvordan dette på sikt kan påvirke fondets avkastning.

Når vi ser at selskapene ikke gjør nok for å omstille seg, vil vi støtte aksjonærforslag om utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen. I særlig alvorlige tilfeller vil vi også stemme mot styreleder for manglende rapportering eller risikohåndtering.

Tidligere i april stemte vi for eksempel mot styrelederen i den meksikanske matprodusenten Bachoco grunnet manglende håndtering av klimarisiko.

Vi står rett foran høysesongen for generalforsamlinger over hele verden. Nå skal aksjonærene vurdere selskapenes resultater, velge styrets medlemmer og godkjenne viktige beslutninger.

Nytt av i år er at vi offentliggjør vår stemme på Oljefondets nettside fem dager før generalforsamlingen. På den måten kan andre se hva vi stemmer og hvorfor vi gjør det. Dette gjør at vi er verdens mest åpne investor også på stemmegivning. Vi har offentlige stemmeretningslinjer og tydelige standpunkter om selskapsstyring som gjør stemmegivningen vår forutsigbar fra år til år og konsistent på tvers av 9000 selskaper.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.