I et innlegg i DN onsdag hevder Halvor Hoddevik og Richard Priestley at jeg driver «skyggeboksing». Mitt poeng var at så lenge Nicolai Tangen er leder av Oljefondet, vil han som indirekte eier i Ako Capital ikke motta informasjon fra selskapet om dets virksomhet.

Jeg er selvfølgelig klar over at Tangen – dersom han skulle ønske det – som enhver annen vil kunne få informasjon om Akos posisjoner som er offentlig tilgjengelige. Hoddeviks og Priestleys poeng synes å være at Tangen som leder av Oljefondet vil kunne sjekke Akos posisjoner og «tilpasser Oljefondets aksjeplukking deretter» og dermed bidra «til å øke verdien av Tangens innehav i Ako».

En slik påstand forutsetter at Tangen og eventuelt hans medarbeidere (som også blir mistenkeliggjort i innlegget) med åpne øyne opptrer i strid med det som er mandatet for Oljefondet, nemlig å sikre høyest mulig avkastning på fondet innenfor investeringsmandatet som Finansdepartementet har fastsatt.

Ansettelse som leder av Oljefondet vil nødvendigvis måtte baseres på tillit til at lederen opptrer redelig og innenfor sitt mandat. Så lenge lederen er et menneske, og ikke en robot, vil det selvfølgelig alltid være en risiko for uredelig og endog kriminell opptreden. Det gjelder uansett hvem som ansettes som leder av Oljefondet. Dette kan søkes forhindret ved ulike kontrollmekanismer for å hindre at vedkommende foretar disposisjoner med sikte på å berike seg selv eller andre, i første rekke habilitetsregler. Men dersom en person ønsker å opptre uredelig, vil risikoen aldri kunne elimineres. Noe annet er blåøyd ønsketenking.

Det hele bunner som nevnt i et spørsmål om tillit til at den som ansettes vil forholde seg lojalt til det mandat og de oppgaver vedkommende har som leder av Oljefondet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.