Hovedstyret i Norges Bank vedtok sist onsdag en ny strategi for eiendomsinvesteringer for Statens pensjonsfond utland (SPU). DNs overskrifter om saken skaper et inntrykk av at eiendomsinvesteringene i fondet legges ned. Jeg vil presisere at eiendom fortsatt være en viktig del av bankens investeringsstrategi for SPU, og fondet vil være en stor aktør i eiendomsmarkedene i årene som kommer.

Det siktes nå mot en eiendomsportefølje i størrelsesorden tre til fem prosent. Eiendomsporteføljen skal bestå av både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer, og det skal ikke være noen særskilt grense for andelen notert eiendom. Porteføljen skal være godt diversifisert, og strategien skal være enkel, med vekt på kostnadseffektivitet. Derfor integreres eiendomsorganisasjonen inn i vår forvaltningsorganisasjon Nbim. Det skal fortsatt være fleksibilitet til å utnytte investeringsmuligheter i det unoterte eiendomsmarkedet.

I eiendomsorganisasjonen er det bygget opp en profesjonell organisasjon som har gjort investeringer som vil komme kommende generasjoner til gode. Den kompetansen ønsker Norges Bank å dra nytte av også i årene som kommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.