«Norges Banks tilsynsorgan fant smutthull i avtalen med Tangen», skriver Dagens Næringsliv. Jeg håper DNs lesere leste hele artikkelen.

Kjære fondseiere. Dere kan være trygg på at jeg kun har én hatt på hodet nå. Det er oljefondshatten. Og for å ta denne jobben, avsluttet jeg mitt tidligere virke. I en stort oppslått artikkel på nett og papir skaper DN inntrykk av at jeg kan snu meg rundt og kjøpe tilbake eierandelene i Ako Capital straks jeg er ferdig som oljefondssjef. Det er selvfølgelig ikke riktig.

Som de fleste nå er kjent med, også DN, har jeg gitt bort min eierandel og utbytterettighetene i Ako Capital LLP til den veldedige stiftelsen Ako Foundation. Denne beslutningen er ugjenkallelig, og gjelder for all fremtid. Allerede i erklæringen som DNs journalister fikk tilsendt i august fremgår det at eierandelene «overføres med endelig og ugjenkallelig virkning».

For å fjerne enhver tvil om mine hensikter, er det i tillegg uttrykkelig avtalt med både Norges Bank, meg og Ako Foundation at eierandelene i Ako Capital ikke kan kjøpes tilbake av meg, eller selges tilbake til meg. Det gjelder uten tidsbegrensing, og fremgår av det endelige avtaleverket som ble publisert på Norges Banks nettsider 2. desember. Også dette var DN klar over, men uten å vektlegge det i fremstillingen.

Fakta er jo egentlig drepende kjedelig, særlig når det ødelegger en god historie.

Om jeg på tross det som er uttrykkelig avtalt likevel skulle velge å kjøpe tilbake Ako Capital en gang i fremtiden, ville jeg gjort meg selv til kriminell. Nettopp fordi det ville vært avtalebrudd. Å kalle det et «smutthull» i avtaleverket er mildt sagt absurd.

Personlig er jeg for øvrig glad for at vi har et oppegående representantskap som stiller spørsmål og ber om ytterligere informasjon om viktige deler av vår virksomhet. Det er en viktig oppgave for et tilsynsorgan, og en del av den rutinemessige dialogen mellom Norges Bank og representantskapet. Det jeg derimot ikke er glad for, er en næringslivsavis som bevisst fremstiller en sak feil. Både i overskrift og i ingress.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.