2020 har vært et dramatisk år. Når samfunnet stenges ned, rammes næringslivet. Som investor har vi på nært hold observert hvordan pandemien har stresstestet selskaper. Vi ser hvordan noen selskaper sliter, mens andre opplever økt etterspørsel og utvider virksomheten.

Det er mange faktorer som avgjør hvordan et selskap vil klare seg på lang sikt, men en avgjørende faktor er god styring og ledelse.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde)

For oss har det vært viktig å opprettholde en tett dialog med selskapenes styrer og ledelse gjennom dette turbulente året. Til tross for pandemien ser vi at selskapene gjennomfører sine årlige generalforsamlinger, selv om mange ble utsatt og avholdt digitalt.

Vi er verdens største enkeltaksjonær og bruker vår stemmerett aktivt for å ivareta og utvikle fondets verdier. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å støtte selskapene, også i denne tiden, men vi kan stemme mot styret når våre interesser ikke blir ivaretatt. Det gjelder særlig når vi ser manglende uavhengighet i styret, dårlige incentiver til ledelsen eller at styret ikke har ivaretatt sine oppgaver på en god måte.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord)

I år begynte vi å publisere forklaringer på våre stemmer mot selskapenes styrer. Etter nyttår vil vi begynne å publisere hva vi vil stemme i forkant av generalforsamlingen. Dette gjør vi for å kunne være en tydelig og åpen eier.

Som fond for fremtidige generasjoner må vi selvsagt se lengre enn årets uroligheter. Vi ønsker at selskapene skal ta langsiktige valg. For å skape verdier må selskapene vokse jevnt over tid og levere høy avkastning på kapitalen som vi har investert. Samtidig er det viktig at selskapene tar hensyn til hvordan virksomheten påvirker miljø og samfunn.

Vi har lenge satt søkelyset på sammenhengen mellom verdiskaping og bærekraft, og tidligere i år la vi frem vårt syn på hvordan selskapenes bør rapportere om bærekraft.

Et virus snudde den globale økonomien på hodet. Pandemien minner oss om betydningen av at selskaper kan håndtere miljø- og samfunnsmessige utfordringer.

Det er derfor positivt å se at mange selskaper opprettholder sitt arbeid med bærekraft og til og med kommer med nye initiativer:

  • Vi har i år gått ut med støtte til banken Barclays klimaplan om nullutslipp innen 2050.
  • Også i bransjer med høye utslipp ser vi positive tiltak blant selskapene vi har dialog med.
  • HeidelbergCement har fremskyndet noen av sine eksisterende klimamål fra 2030 til 2025 og sikter mot klimanøytral sement innen 2050.
  • I juni i år ble Taiwan Cement Corp ett av de første sementselskapene i Asia som offentliggjorde utslippsreduksjonsmål på linje med Parisavtalen.

Enkeltselskapers proaktive tiltak er lovende, men som investor i 9000 selskaper er vi opptatt av å bidra til endringer i markedet. Hvert år gjør vi rundt 4000 detaljerte vurderinger av selskapenes styringsstruktur, strategi, risikohåndtering og målsettinger på bærekraft. Våre undersøkelser tyder på at selskapene ikke har stoppet dette arbeidet i 2020.

Vi ser en markant forbedring i selskapers klimarapportering sammenlignet med 2019. To tredjedeler av selskapene vi vurderte har nå satt utslippsreduksjonsmål, opp fra litt over halvparten i fjor. Rundt halvparten av selskapene oppgir også at de ser på klimascenarioer, opp fra 35 prosent i fjor.

I 2019 tok vi kontakt med 134 selskaper som hadde mangelfull bærekraftsrapportering. I år ser vi at halvparten av disse selskapene forbedrer rapporteringen sin.

Dette er lovende og viser resultatene som langsiktig arbeid fra både investorer og selskaper kan gi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.