Petter Bjerksund, professor ved Norges Handelshøyskole

Slik kan vi blitt kvitt oljerisikoen

Vi må ikke selge oljeaksjer for å avlaste oljerisikoen. Oljefondet kan heller utstede en oljeobligasjon der «rentene» gjenspeiler oljeprisen.

Publisert: Oppdatert:

Den grunnleggende ideen er å lage et verdipapir som fanger opp oljeprisrisiko. En mulig løsning kan være at Norges Bank/Oljefondet utsteder en oljeobligasjon, og at den kapitalen som hentes inn, skytes inn i fondet.
Den grunnleggende ideen er å lage et verdipapir som fanger opp oljeprisrisiko. En mulig løsning kan være at Norges Bank/Oljefondet utsteder en oljeobligasjon, og at den kapitalen som hentes inn, skytes inn i fondet. (Foto: Gunnar Blöndal)