Det er på ny debatt rundt oljeskattepakken. Ett av spørsmålene som reises er om den var nødvendig. Vår klare mening er at tiltakene våren 2020 rettet mot leverandørkjedene til petroleumssektoren var nødvendige og har virket etter hensikten.

Vi minner om at det våren 2020 hersket ekstrem usikkerhet hos de fleste bedrifter og arbeidstagere. Pandemien stengte ned land etter land og det meste stoppet opp. Det påvirket også petroleumssektoren, der leverandørindustrien sto overfor mulige masseoppsigelser.

Dette ville hatt store konsekvenser. Ulike tiltakspakker ble diskutert for de fleste næringer som ble berørt av pandemien. For leverandørindustrien var man ikke minst bekymret for at verdifull kompetanse ville gå tapt dersom det ikke ble tatt politiske grep.

Med utgangspunkt i den situasjonen Norge befant seg i våren 2020, var det derfor politisk klokskap som raskt fikk på plass midlertidige tiltak slik at man unngikk at en kunnskapsrik og avansert kompetansebase i leverandørindustrien forvitret. Denne kompetansen er en nøkkelfaktor i den grønne energiomstillingen og blir et viktig bidrag for å lykkes med andre nye satsinger, som havvind og prosjekter innen oppdrett og maritim sektor.

Stortinget forsterket ambisjonen i Veikartet for norsk sokkel fra 40 prosent til 50 prosent utslippsreduksjoner i oljeskattepakken. Det er helt feil å påstå at oljeskattepakken hindrer klimaomstillingen i petroleumsnæringen. Tvert imot. Alternative, grønne investeringer var ikke modne da pandemien traff oss. Da var bevaring av kompetanse og kapasitet viktig, slik at vi står bedre rustet til omstillingene når tiden er moden.

Rystad Energys evaluering i fjor viste at oljeskattepakken har levert på både aktivitetsparametere og lagt til rette for flere grønne industriprosjekter. Vi registrerer at den har sikret aktivitet i hele verdikjeden fra sjøfolk til ingeniører.

Slik belegget i leverandørindustrien er i dag og de nærmeste årene, ser det ut som at pakken sikrer aktivitet frem til det tidspunktet de første havvindparkene har kommet så langt at de skal bygges.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.