Jeg noterer meg et interessant innlegg i DN 7. september, signert av 27 kvinner. De har tre ting felles: De har gjort det godt i denne verden, de mener en herreklubb, Norske Selskab, bør åpne for kvinnelige medlemmer, og de har et underlig syn på hva en klubb er og skal være.

Da Norge stengte i vår, hadde jeg anledning til å få innblikk i hvordan en gruppe tenåringer opplevde situasjonen og oppdaget en interessant kjønnsforskjell. Alle guttene opplevde at det vanskeligste var savnet av vennegjengen og det kollektive sosiale livet med andre gutter. Dette hadde en verdi i seg selv, uavhengig av hva de drev med. Jentene ga uttrykk for ulike savn, men i liten grad for savnet av gruppen.

Den samme dynamikken ser ut til å gjøre seg gjeldende i alle menneskelige samfunn. Menn finner sammen i grupper. Et interessant studium om fenomenet er Lionel Tigers «Men in groups» fra 1969. Til tross for at han har ment mye rart, er denne boken verdt å lese. Poenget er at menn søker sammen i grupper fordi de trenger å være sammen i grupper. Gruppen trenger hverken ha noe mål eller hensikt. Herreklubber er et godt eksempel på dette fenomenet.

Å være medlem av en klubb gir en mulighet til å være sammen i en gruppe. For de 27 suksessrike kvinnene ser det ut til at hensikten med en klubb er å bruke sin tilstedeværelse til å oppnå noe annet. Det er tydelig at det dreier seg om innflytelse eller posisjonering for senere bruk. Men om man søker seg til en klubb for å bruke den til å oppnå noe i denne verden, så mangler man respekt for hva en klubb er og hva en klubb skal være. Belønningen for å være med er å være med i det sosiale fellesskapet der og da. Den er ikke et sted der man går for å skaffe seg andre goder. Det er synd at disse kvinnene har et så instrumentalistisk syn på de sosiale fellesskap.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.