Flytting til utlandet blir konsekvensen hvis grunnrentebeskatning av havbruksnæringen innføres. Det spår administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og flere andre i forbindelse med fremleggelsen av Havbruksskatteutvalgets rapport (NOU 2019: 18).

Flere av de store selskapene i bransjen driver i dag virksomhet i utlandet. Det kan derfor være interessant å se nærmere på lønnsomheten i Norge og i utlandet. Er det virkelig attraktivt å investere i oppdrett i utlandet fra et økonomisk ståsted?

Jeg har sett nærmere på årsrapportene for Mowi asa og Grieg Seafood asa for å finne data som kan belyse dette (se sammenstillingen av driftsmarginer).

Mowi-konsernet oppnår høyere driftsmarginer i Norge enn i de utenlandske virksomhetene. Driftsmarginen har vært negativ i enkelte utenlandske datterselskaper.

Og driftsmarginen i utlandet viser større variasjon enn i Norge.

Grieg Seafood-konsernet oppnår vesentlig høyere driftsmargin i Norge enn i utlandet. Driftsmarginen i de utenlandske selskapene viser også hos Grieg Seafood større variasjon enn for de norske.

Det hadde vært interessant å se på kapitalavkastningen i de utenlandske virksomhetene, men det foreligger ikke data om kapitalbinding.

Analysen av driftsmarginer viser at det er mer lønnsomt å bruke ressursene i Norge enn i utlandet. Dette styrker ikke antagelsen om utflytting.

Av i alt cirka 100 oppdrettsselskaper i Norge er syv større, børsnoterte selskaper. De øvrige er familieeide, med lokal virksomhet og forankring. Utflytting er neppe et tema for de minste, men det er flere store familieeide selskaper i næringen som vil kunne vurdere flytting.

Ekspansjon i utlandet vil imidlertid kreve store investeringer i ressurser og kompetanse.

Eierne/lederne vil måtte omstille seg til andre styringsmodeller for virksomheten som i dag har hatt sterkt innslag av «hands-on-management» – noe som utvilsomt har bidratt til resultater, vekst og utvikling.

Den operasjonelle og forretningsmessige risikoen øker med avstanden hjemmefra, og dette blir ikke kompensert gjennom høyere inntjening.

Det er heller ikke slik at utlandet står klar til å omfavne norske oppdrettsselskaper som vurderer flytting. Gode lokaliteter vokser ikke på trær og vil bli priset til markedsvilkår. De naturgitte og biologiske forholdene for oppdrett er ofte annerledes i utlandet, jf. erfaringer fra Canada og Chile.

De fleste land har i likhet med Norge lover og reguleringer som beskytter bruken av naturressurser. Det kan bli en utfordring for oppdrettsaktørene å forstå politiske holdninger og strømninger til enhver tid. Miljø, skatt, lovgivning kontrollregimer er noen tema der det er viktig.

Næringen misliker skatt – som de fleste – men har råd til å betale og blir nok i landet.

Her trives både fisken og eierne best.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.