Innlegg: Må ta hensyn til laksen som individer, ikke bare tenke biomasse

Det bør settes konkrete mål for å redusere den nasjonale dødeligheten for laks. Et forbud mot å sette ut ny fisk til erstatning for den som dør, vil rette oppmerksomheten mot helsen til de enkelte fiskene.

For å lykkes i helse- og velferdsarbeid må individene stå i sentrum, skriver artikkelforfatteren.
For å lykkes i helse- og velferdsarbeid må individene stå i sentrum, skriver artikkelforfatteren.Foto: Per Thrana
Publisert 28. July 2021, kl. 14.03Oppdatert 28. July 2021, kl. 14.03