Havbrukssektoren i Norge har kansellert, utsatt eller nedskalert prosjekter for over 35 milliarder kroner siden regjeringen foreslo å tredoble skatten på sektoren. Lerøy Seafood sendte sist uke ut permitteringsvarsel til 339 av sine dyktige medarbeidere. Romsdalen Processing måtte sende permitteringsvarsel til over 90 av sine kolleger. Mowi og Salmar har i mediene advart om at også de kan komme til å måtte permittere.

Da NRK spurte finansminister Trygve Slagsvold Vedum om denne dramatiske konsekvensen, svarte han følgende: «Når det gjelder videreforedling av laks så skal ikke det være omfattet av grunnrenteskatten». Svaret vitner om at regjeringen ikke ser viktige sammenhenger i næringen de nettopp har foreslått å tredoble skatten for.

Ved fastsettelse av grunnrenteinntekten, altså skattegrunnlaget for beregning av grunnrenteskatten, skal det i regjeringens modell beregnes en brutto inntekt fra salg av fisk. For ørret og regnbueørret foreslås det å benytte faktiske priser, mens det for laks foreslås å benytte en normpris (Nasdaq-priser).

I høringsnotatet beskriver regjeringen fordelene ved å benytte en normpris, og at man allerede har erfaring med å bruke normpris i petroleumsskattesystemet og kraftverksbeskatningen.

Dette er et dårlig forslag av flere grunner: For det første vil en åpenbar ulempe være at selskapet skattlegges med bakgrunn i en teoretisk inntekt og ikke den inntekten som faktisk oppnås ved salg av fisken. Her er det også viktig å være klar over at mens en kilowattime elektrisitet er en standardisert vare, vil det kunne være ulike kvalitetsgraderinger av laksen.

Dermed kan kiloprisen for laks variere vesentlig ut fra kvalitet og størrelse.

Nasdaq-priser gjelder for laks av superior kvalitet, slik at ved bruk av Nasdaq-priser som normpris blir skattepliktig inntekt beregnet som om all laks er av superior-kvalitet. Havbruksskatteutvalget viser i sin rapport til at over 90 prosent av laksen er av superior kvalitet (NOU 2019:18, boks 7.1 side 147).

Dermed kan vi fastslå at Nasdaq-pris ikke er reell pris. Til VG sa Vedum at det er «de reelle inntektene» som skal ligge til grunn. Da kan han ikke mene at Nasdaq-prisen skal gjelde.

Basert på tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer, vil det kunne være store variasjoner mellom ulike havbruksselskaper, slik at noen kan ha en vesentlig lavere andel laks av superior-kvalitet (enn 90 prosent), mens andre kan ha høyere andel av superior-kvalitet. Dels på grunn av produksjonslokalitet, og dels på grunn av naturlige variasjoner. Dette bekreftes av nye tall fra Mattilsynet.

Dersom skattepliktig inntekt fastsettes ved å bruke normpris, vil det for mange selskaper kunne gi en vesentlig høyere skattepliktig inntekt enn ved bruk av faktiske salgspriser.

Forslaget om å benytte en normpris har allerede gitt store utslag. Havbruksselskapene har mer eller mindre sluttet å selge på kontrakt fordi man er redd for å bli skattlagt basert på en teoretisk normpris som kan avvike vesentlig fra den prisen som oppnås ved en langsiktig fastprisavtale.

Konsekvensen blir at aktørene tvinges over i spotmarkedet, noe som medfører økt risiko og usikkerhet sammenlignet med å kunne selge hele eller deler av produksjonen til fastpris.

For videreforedlings- og bearbeidingsindustrien er det nødvendig å inngå fastprisavtaler med havbruksselskapene fordi kundene deres, for eksempel matvarekjeder i Europa, krever fastprisavtaler på de videreforedlede produktene. Det er rett og slett fordi prisen ut i butikk ikke kan svinge i takt med børsprisene, men må ligge fast. Dette markedet er mer eller mindre helt borte som følge av regjeringens forslag, og konsekvensen så langt er at Lerøy og Romsdalen Processing står uten arbeid til mange av sine ansatte fra nyttår.

I mellomtiden ser det europeiske markedet etter andre steder å kjøpe laks, eventuelt andre proteinkilder, slik som kylling.

Etterspørselen etter laks er der, fisken, klar til å foredles, er der, og arbeidsfolk er der, men problemet er regjeringens forslag og den usikkerheten det skaper. Noen har påstått at dette har vært skremsler fra næringen. Jeg håper teksten min forklarer hvorfor dette er tvert imot er harde realiteter.

Det er dessverre ikke mulig å leke butikk. Heller ikke i Norge.

Konsekvensen blir at aktørene tvinges over i spotmarkedet, noe som medfører økt risiko og usikkerhet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.